Case study

Case study, czyli studium przypadku opisuje przebieg konkretnej usługi pod kątem kluczowego problemu dotyczącego danego wykonania. Tłumaczy ono procesy, które podczas świadczenia usługi nie są widoczne gołym okiem oraz opisuje jedynie przypadki zrealizowane i zakończone.

Poniżej pragniemy Państwu przedstawić najważniejsze z przykładów, które przedstawią zakres doświadczenia, który posiadamy jako grupa, wyróżniający nas od innych przedsiębiorstw oraz wskazówki, czym kierujemy się podczas naszych decyzji i jaki mają skutek.

Słowniczek najważniejszych pojęć

Poniżej przedstawiamy najważniejsze pojęcia, których używamy w opisach, nie jest to pełna lista, jednak pozwoli ona lepiej zrozumieć wyjaśniane zagadnienia ogólne, dla wszystkich caseów:

  • Dana – przetworzona informacja, której nadano priorytet, wagę oraz część składowa lub całość, która udowadnia prawidłowość postawionego wniosku. Za dane uważamy wyniki analiz, w tym predykcje.
  • Data mining – kopanie/zagłębianie się w danych, standardowe pojęcie znane analitykom danych wielkobazowych. Data mining służy do wyszukiwania wzorców i zależności w danych ustrukturyzowanych – np. pochodzących z systemów ERP, CRM, aplikacji do księgowania, arkuszach kalkulacyjnych.
  • Digitalizacja lub cyfryzacja – jest to para synonimów, której znaczenie zawsze odnosić się będzie do przenoszenia dokumentów fizycznych (papierowych) do postaci cyfrowej (np. skanu).
  • Informacja – nieokreślona i niescharakteryzowana wartość, która nie została przetworzona (w stanie surowym). Informacje służą do przeprowadzenia analiz, a wszystkie dostępne informacje tworzą Populację.
  • Knime – jest to nazwa darmowego rozwiązania służącego do zaawansowanych działań i analiz dużych zbiorów informacji. Jest to zaawansowane środowisko zapewniające pełen zakres narzędzi wykorzystywanych w BI.
  • NLP (Natural Language Processing) – zbiór technologii służących do analizy tekstu zgodnie z ogólnym lub wcześniej zdefiniowanym słownikiem (np. SJP, synonimy.pl).
  • OCR (Optical Character Recognition) – podstawowa technologia służąca do konwersji skanu w postaci obrazu na tekst.
  • Populacja – jest to określenie ogółu nieokreślonych bliżej informacji, które możemy uzyskać od klienta. Populacja może składać się z umów, raportów, faktur, e-maili, zdjęć, nagłówków i każdej innej informacji w postaci tekstu, grafiki czy dźwięku.
  • Próba/grupa – w opisywanych przypadkach, grupą lub próbą nazywać będziemy określony zbiór informacji, które zostały wybrane z populacji i będą poddawane dalszej analizie.
  • Text mining – pojęcie opisujące zagłębianie/kopanie w danych nieustrukturyzowanych oraz przekształcanie je w ustrukturyzowanie nadające się do analizy – np. dane tekstowe z e-maili, dokumentów, prezentacji serwisów społecznościowych czy stron www.

Poniżej przedstawiamy listę, która zawiera dotychczas opisane studia przypadków, skupiające się na głównym problemie oraz sposobie jego rozwiązania: