pomysł - współpraca - korzyści

Potrzebujesz funduszy na nową inwestycję? Przydałoby Ci się dodatkowe finansowanie prac badawczych i rozwojowych? A może planujesz wdrożyć u siebie zaawansowane rozwiązania analityczne z zakresu Business Intelligence? Zapraszamy do kontaktu!

Współpraca z nami to przyjemność: najpierw zdradzasz nam pomysł, wspólnie go dopracowujemy i konsekwentnie współdziałamy w uzyskaniu zamierzonego celu oraz utrzymaniu jego wyników. Po wszystkim pozostaje tylko czerpać korzyści.

Obszary działania

Naszą specjalnością jest pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla instytucji publicznych – samorządów lokalnych, szkół wyższych, jednostek B+R.

Oferujemy kompleksową usługę obejmującą pomoc w określeniu możliwych źródeł finansowania inwestycji (zwrotnych lub bezzwrotnych), przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wsparcie i wreszcie obsługę całego projektu – aż do ostatecznego rozliczenia przyznanych środków.

Na każdym etapie wspieramy inwestora – tak, aby uniknąć ewentualnych błędów i pomyłek mogących skutkować utrudnieniami w rozliczeniu projektu.

Naszą domeną jest kompleksowe przygotowania projektów – inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych – nie tylko w zakresie samej dokumentacji aplikacyjnej, ale przede wszystkim właściwego przygotowania przedsięwzięcia pod względem organizacyjnym, finansowym i prawnym.

Ponadto rozszerzyliśmy naszą ofertę o kompleksowe doradztwo w zakresie planowania, implementacji i wdrażania rozwiązań bussines intelligence w przedsiębiorstwie.

Tworzenie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej

Kompleksowe doradztwo i przygotowanie kompletnej dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o wsparcie, prowadzeniu projektu oraz korespondencji z instytucją pośredniczącą w przyznaniu dofinansowania.

Nadzorowanie realizacji projektów

Oferujemy pełną pomoc w trakcie realizacji przedsięwzięć. Pilnujemy, aby realizacja przebiegała zgodnie z regulaminem konkursu, zapisami umowy o dofinsansowanie, prawem, terminami, założeniami i celami wyznaczonymi przez Ciebie.

Pełne rozliczanie kosztów w projekcie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie wesprzeć Cię w zakresie tworzenia, uzupełniania i składania rozliczeń finansowych zaplanowanych w projekcie. Tworzymy kompleksowe zestawienia oraz dokonujemy niezbędnych szacunków.

Obsługa wizyt monitorujących i audytów

Współpraca z nami gwarantuje Ci profesjonalne wsparcie w zakresie zarówno dokumentacji jak i obecności na audytach sprawdzających poprawność realizacji projektów dofinansowanych w trakcie realizacji, a także okresie ich trwałości.

Szczegóły oferty

W biznesie najważniejszą rzeczą jest pozostać elastycznym względem nieprzerwanych zmian na rynku. Rozumiemy przez to zdolność do ciągłego polepszania i przystosowywania się w zależności od aktualnej sytuacji i bieżących potrzeb. Rynki, technologie i potrzeby klientów nieustannie będą się zmieniać, a konkurencja będzie wdrażała innowacje do swoich przedsiębiorstw, w myśl następującego cytatu:

„Zdolność uczenia się szybciej od swojej konkurencji, może być jedyną długotrwałą przewagą jaką nad nimi posiadasz” – Arie de Gaus

Nieprzerwany rozwój, zmiany i optymalizacja procesów zachodzących w firmach związane są z ciągłymi inwestycjami, a co za tym idzie, poszukiwaniem oraz zabezpieczaniem funduszy na rozwój. Znając powszechną potrzebę, niezależnie czy mowa o prywatnych przedsiębiorcach, organizacjach publicznych, czy sektorze badań i rozwoju, wychodzimy jej naprzeciw.

Nasza oferta opiera się na kompleksowej obsłudze klienta na każdym etapie procesu projektowego, czyli:

  1. Zaczynamy od bezpłatnej konsultacji, która pozwoli nam dokładnie zrozumieć Państwa plan, potrzeby i cel.
  2. Na podstawie rozmowy, lub jeszcze w jej trakcie, przedstawimy Państwu naszą ofertę oraz aktualne możliwości dofinansowań, które będą optymalne do przedstawionych założeń. Przedstawimy również sugerowany plan działania.
  3. W przypadku nawiązania współpracy przejmujemy wszystkie obowiązki związane z tworzeniem dokumentacji wymaganej do uzyskania wsparcia, co pozwoli Państwu skupić się jedynie na realizacji projektu i zaoszczędzi cenny czas. Dodatkowo, dzięki wieloletniej praktyce, znamy dokładnie działanie instytucji pośredniczących, co przyspieszy procesy wydawania decyzji.
  4. Nasze doradztwo nie ogranicza się do konsultacji i dokumentacji. Kompleksowa usługa oznacza również opiekę podczas realizacji, rozliczeń częściowych i końcowego, tworzenie zestawień oraz opiekę w trakcie okresu trwałości, po zakończeniu i osiągnięciu celów projektu.
  5. Jesteśmy elastyczni i wiemy, że inwestycje potrafią trwać latami. W związku z tym, jesteśmy przygotowani na nagłe przypadki i zmiany planów, które wspólnie z Państwem dostosujemy, aby były zgodne z zapisami regulaminu programu dofinansowania.