Harmonogram naborów w instytucjach

Zależnie od Państwa potrzeb wyszukujemy dofinansowania z różnych źródeł. Poniżej przedstawiamy trzy, główne instytucje, od których zaczynamy poszukiwania. Należy zaznaczyć, że nie są to jedyne instytucje. W przypadku mało atrakcyjnych naborów lub braku naboru odpowiadającemu na Państwa plan, roszerzamy poszukiwania o specjalistyczne instytucje m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW / WFOŚiGW), czy Fundusz Górnośląski SA (FGSA).