Potrzeba - innowacja - automatyzacja

Chciałbyś przyspieszyć procesy wewnątrz swojej firmy? Potrzebujesz jednolitego środowiska, które ułatwi pracę pomiędzy działami w Twoim przedsiębiorstwie? Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci zautomatyzować proces analizowania rynku, trendów, zależności i pozwoli łatwo określić popyt na Twoje produkty? Zapraszamy do kontaktu!

Współpraca z nami to przyjemność: najpierw zdradzasz nam pomysł, wspólnie go dopracowujemy i konsekwentnie współdziałamy w uzyskaniu zamierzonego celu oraz utrzymaniu jego wyników. Po wszystkim pozostaje tylko czerpać korzyści.

Obszary działania

Wdrażamy zautomatyzowane i zaawansowane procesy informatyczne, które wspierać będą decyzyjność w firmie. Rozwiązania Business Intelligence cechuje duża precyzyjność i elastyczność zastosowań oraz prostota w odczytywaniu wyników szczegółowych analiz w zakresie, który jest dla Ciebie kluczowy. Oferta skierowana jest szczególnie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, którym zależy na zoptymalizowaniu procesów organizacyjnych i/lub analitycznych w swojej firmie.

Ponadto w naszej ofercie znajduje się kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia, nadzorowania, zarządzania i obsługi projektów współfinansowanych z różnych źródeł.

Analiza indywidualnych potrzeb klienta

Pierwszym krokiem we wdrożeniu dużej zmiany organizacyjnej jest zaplanowanie działań, które należy wykonać. Na podstawie Państwa potrzeb przedstawionych na konsultacji, dobieramy najbardziej optymalne dla zadania narzędzia, sposób oraz zakres prac.

Wizualizacja efektów końcowych oraz korzyści

Jeżeli same słowa nie przekonają Cię do inwestycji w rozwiązania BI bazujące na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji, przygotujemy dla Ciebie przejrzystą wizualizację możliwości i korzyści oraz wyjaśnimy na przykładzie wykorzystania rozwiązań w praktyce.

Projekt wdrożenia innowacji organizacyjnej

Zgodnie z wstępnie przygotowanym planem asystujemy Państwu przez cały proces wdrażania innowacji organizacyjnej. Oferujemy kompletne doradztwo w zakresie metodyki, korzyści i wymagań, które niesie za sobą zmiana - wdrożenie systemów Bussines Intelligence w firmie.

Obsługa powdrożeniowa procesów analitycznych

Podjęcie współpracy będzie dla Państwa gwarancją uzyskania profesjonalnego wsparcia również po wdrożeniu rozwiązań typu Business Intelligence. Oferujemy kompleksową obsługę procesów analitycznych oraz dostosowywanie ich w zakresie zmieniających się potrzeb.

Szczegóły oferty

Make sense out of data

Zgodnie z postępującą cyfryzacją procesów organizacyjnych i zbieraniem setek gigabajtów danych, ich analiza wymaga zaawansowanych systemów informatycznych włączając w to rozwiązania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Oferta Business Intelligence jest więc związana z wdrożeniem do przedsiębiorstwa kompleksowego rozwiązania informatycznego, skupiającego się na automatyzacji analizy danych pod kątem wyszukiwania trendów i zależności, które nie są widoczne przy użyciu standardowych metod.

„Współcześnie skala danych przerosła jakiekolwiek możliwości człowieka, jeśli chodzi o nadawanie sensu faktom. Przy takiej skali trendy są zwykle zbyt subtelne, a powiązania między danymi – zbyt skomplikowane, aby można je było zaobserwować, po prostu patrząc na zbiory. Data Mining jest narzędziem automatyzacji tego procesu służącym odkrywaniu interpretowalnych wzorców czy trendów; pomaga widzieć las, nie gubiąc się między drzewami”– Alexander C. Furnas.

W myśl cytowanej frazy postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę w zakresie doradztwa i rozpocząć świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi wspomagającej wdrożenie pełnoprawnego systemu Business Intelligence w Państwa firmie. Poszukujemy wartościowych informacji w danych i – poprzez ich analizę – kreujemy wiedzę biznesową.

Analitykę danych postrzegamy w dwóch wymiarach: biznesowym oraz technologicznym.

Wymiar biznesowy, to organizacja danych i informacji w przedsiębiorstwie, właściwa ich integracja, format oraz ich przepływ i dystrybucja, w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego podejmowania decyzji. To także sposób generowania wiedzy korporacyjnej – narzędzie inteligentnego wspomagania biznesu.

Wymiar technologiczny z kolei, to narzędzia oraz technologie informatyczne, na które składają się warstwy:

 • pozyskiwania i integracji danych,
 • składowania danych,
 • analitycznego przetwarzania i eksploracji danych,
 • publikowania danych.

Oferujemy:

 • analizy statystyczne, symulacje i optymalizacje,
 • modelowanie opisowe i predykcyjne,
 • eksplorację danych (klasyczne, sieciowe),
 • analizę sieci społecznych.

Odnajdujemy trendy i wzorce, ukazujące się w analizie dużych zbiorów danych. Na tej podstawie tworzymy syntezę wniosków, umożliwiających podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych. Stosujemy metody oraz techniki statystyczne służące:

 • wykrywaniu powiązań (niedostrzegalnych wcześniej wzorców);
 • wykrywaniu anomalii (elementów odróżniających się od wzorca);
 • uczeniu się zależności i powiązań (zjawisk lub zachowań);
 • wykrywaniu klastrów (zestawów kategorii oddających różnice danych);
 • klasyfikacji (wykorzystaniu zidentyfikowanych wzorców do systematyzacji danych);
 • regresji i predykcji (zjawisk lub zachowań).

Poniżej przedstawiamy przykład wizualizacji danych w postaci interaktywnego dashboardu wykonanego w kodzie Python za pomocą biblioteki Plotly Chart Studio. Do stworzenia posłużyły dane historyczne pobrane z Yahoo Finance dla tickera przedstawiającego wskaźnik E-Mini S&P 500 (Future US stock value) oraz wskaźnik kursu wymiany waluty euro na dolara amerykańskiego. Podstawą stworzenia wykresów było wykorzystanie bazowych założeń analizy technicznej.