Inwestments and innovations

Business Intelligence

Inwestments and innovations

We specialize in obtaining financing for investment projects, both for companies and public institutions - local governments, universities, research and development units. We offer a comprehensive service including assistance in determining possible sources of investment financing, preparation of documentation necessary to apply for support, and finally support for the entire project - until the final settlement of the granted co-funding.

Read more!

Business Intelligence

The new direction of our activity is Business Intelligence consulting, i.e. advanced and automated analytical processes using IT solutions. Our Business Intelligence offer includes planning and implementation the changes in organizational processes, ensuring the ability to transform data generated in the enterprise into valuable knowledge supporting decision-making.

Read more!

Inwestments and innovations

Naszą specjalnością jest pozyskiwanie finansowania dla projektów inwestycyjnych, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla instytucji publicznych – samorządów lokalnych, szkół wyższych, jednostek B+R. Oferujemy kompleksową usługę obejmującą pomoc w określeniu możliwych źródeł finansowania inwestycji, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wsparcie i wreszcie obsługę całego projektu – aż do końcowego rozliczenia przyznanych środków.

Business Intelligence

Nowym kierunkiem działalności, który Państwu oferujemy jest doradztwo z zakresu Business Intelligence, czyli zaawansowanych i zautomatyzowanych procesów analitycznych korzystających z rozwiązań IT. Nasza oferta Business Intelligence obejmuje zaplanowanie oraz wdrożenie zmian w procesach organizacyjnych, zapewniając umiejętność przekształcania generowanych w przedsiębiorstwie danych, w wartościową wiedzę wspomagającą podejmowanie decyzji.

Why us?

Axon Consulting is a well-coordinated team with many years of practical experience. For a decade and half, we have been advising our clients from the micro, small and medium-sized enterprises sector in obtaining external financing for investment and innovation purposes.

We realize that each client has its own individual needs, so before signing the contract we offer free consultation that are aimed at discussing all the key assumptions of the project. Based on the information and findings, we offer you the optimal solution that will provide the most benefits.

Years of market experience
0 +
Projects completed and more in progress
0
Co-funding for one project
0- 1 mil